kerimbud.pl
Zarządzanie zasobami ludzkimi - selekcja pracownicza oraz motywacja pracowników
Sposoby składania podań o pracę: - Listownie, - Telefonicznie, - Życiorysy, - Podania, - Forma osobista. Selekcja podań o pracę: Segregowanie zgłoszeń. Wysyłanie standardowych potwierdzeń odbioru. Analizy życiorysów. Porównania z kluczowymi kryteriami wymagań osobowych. Podział na kategorie w związku z wymaganiami (odpowiednie – marginalne – niewłaściwe). Przygotowanie listy kandydatów do rozmów