kerimbud.pl
Zarządzanie przedsiębiorstwem - ekspansja zagraniczna a teorie przedsiebiorstw
Poruszony zostanie temat przedsiębiorstwa jako jednej z podstawowych kategorii gospodarki rynkowej. Teorie neoklasyczne vs. alternatywne SZKOŁA NEOKLASYCZNA Założenia: - Atomizacja rynku po stronie popytu i podaży - Homogeniczność i standaryzacja produktów danej branży - Zerowe koszty tworzenia i likwidacji przedsiębiorstw - Maksymalizacja zysku jako jedyny motyw działania przedsiębiorców - Maksymalizacja użyteczności jako jedyny motyw działania konsumentów