kerimbud.pl
Wizerunek w biznesie - pojęcie, wprowadzenie, aspekty
Wizerunek - nazwa pochodzi z łaciny (imago- wzór, pierwowzór), Definicje wizerunku: Zbiór przekonań; i wrażeń danej osoby o obiekcie Subiektywne wyobrażenie przedsiębiorstwa i jego postrzeganie wśród uczestników rynku Jest to wyobrażenie jakie jedna lub wiele publiczności ma o sobie przedsiębiorstwie lub instytucji i nie jest to obraz rzeczywisty dokładnie i szczegółowo nakreślony ale mozaika szczegółów podchwyconych