kerimbud.pl
Rachunkowość finansowa - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia - pasywa
W opracowaniu uwaga zostanie poświęcona pasywom w przedsiębiorstwie oraz ich szczegółowym opisie. Zarówno opracowanie o aktywach oraz pasywach zaczyna się tym samym rysunkiem z uwagi na możliwość przejrzystej analizy danych na wstępie opisów. PASYWA to równowartość aktywów finansowana ze środków własnych (kapitał własny) lub ze źródeł obcych (kapitał obcy). Pasywa dzielimy na kapitały