kenhtintuc360.com
Những thay đổi tích cực của đền Bảo hà trong mùa lễ hội 2019
Cùng với các danh thắng, di tích khác trong tỉnh Lào Cai, đền Bảo Hà từ lâu đã là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo khách hành hương. Điều đáng nói, trong những năm gần đây ngôi đền này đã từng bước có những sự thay đổi tích cực, ngày càng đẹpRead More