kelmakelma.com
Mill-Milied sa San Stiefnu
fi żmien qasir, ma jdumx wisq, jgħaddi malajr ir-rigali tat-tfal mill-Milied sa San Stiefnu għamlu ħajjin
Michael Spagnol