kelmakelma.com
Kwiżż: kliem ix-xiħ taf tkomplih?
Dilettant/a xejn tal-qwiel Maltin? Agħmel dan il-kwiżż u wrina kemm tinqala'.
Michael Spagnol