kelmakelma.com
Kwiżż: is-sajf
Kemm taf qwiel, idjomi u espressjonijiet dwar is-sajf? Agħmel dan il-kwiżż u sfida lil sħabek!
Michael Spagnol