kelmakelma.com
inħobbok
in.ħob.bok tliet sillabi tnejn min-nies qalb waħda
Michael Spagnol