kelmakelma.com
Għajnejn sbieħ
Għajnejn sbieħ kliem u mużika ta’ Manwel Mifsud Għajnejn sbieħ, bħalm'għandek inti, jiena ma rajtx, jiena ma rajtx. Għajnejn sbieħ, bħalm'għandek inti, jiena ma rajtx, jiena ma rajtx. Jien kont rajt il-kwiekeb f’nofs ta’ lejl u ħsibt li isbaħ minnhom ma hemm xejn. Jien kont rajt għajnejn it-tulipan u ħsibt illi m’hemm xejn isbaħ minn dawn. F’dan is-skiet ġew
Michael Spagnol