kelmakelma.com
5 frażijiet b'San Pawl
Il-Patrun ta' Malta. Insejħulu Missierna. Niċċelebraw xi ħames festi f'ismu. Għandna bosta mkejjen imsemmijin għalih. Saħanstira żewġ gżejjer żgħar. Mhux ta' b'xejn li nsemmuh f'għadd ta' idjomi u espressjonijiet Maltin! Bħal dawn li ġejjin. għażżien daqs is-sejf ta' San Pawl Idjoma perfetta għal min iħobb jitnikker, jintelaq u jitgħażżen. Insomma għal xi ħadd manġapassiġġa u
Michael Spagnol