kelmakelma.com
10 logħbiet bl-ismijiet
1. L-aktar żewġ nisa qammelin? Ġemma u Franka 2. Min qatt ma jkun puntwali? Jay Attard 3. X'isem għajjat Ġesù fuq is-salib? Melissa Sammut 4. Bniedem żaqqieq, jekk ikollu tifla, xi jsemmiha? Nichola 5. L-aktar tnejn li jpejpuha? Marju u Anna 6. L-aktar raġel fil-għoli? Cliff Dingli
Michael Spagnol