kckm.org
Oslobođenje stare Srbije od Turaka
KULTURNI CENTAR“DRAGICA ŽARKOVIĆ“ KOSOVSKA MITROVICA U OKVIRU OBELEŽAVANjA 100 GODINA OD BALKANSKIH RATOVA ORGANIZUJE TRIBINU OSLOBOĐENjE STARE SRBIJE OD TURAKA 1912.-2012. GOVORI AKADE…