kckm.org
24. Sabor – Pesnički susreti
U okviru 24. Sabora kulturnog stvaralaštva Srbije koji se tradicionalno svake godine održava u Kosovskoj Mitrovici od 17. do 25. juna u petak 22. juna održani su pesnički susreti ”Aleksandar Aca De…