kboytube.site
Русия създава скаларно електромагнитно оръжие
С развитието на технологиите много видове въоръжения, а също перспективни разработки станаха по-реални, отколкото преди години. Учените и инженерите се опитват да създадат оръжие, които да притежав…