kaunoseimoscentras.lt
Lytiškumo ugdymo programa "Pažink save" - Kauno Šeimos centras
Jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa „Pažink save“ 1997 m. dirbę su jaunimu šeimos centrų darbuotojai sukūrė jaunimui skirtų susitikimų ciklą meilės, draugystės ir lytiškumo temomis „Pažink save“. Šis ciklas sėkmingai vykdytas Vilniaus ir Kauno šeimos centruose. 2004 m. Kauno, Vilniaus ir Lietuvos šeimos centrų jaunimo srities darbuotojų jungtinė komanda atnaujino ir patobulino užsiėmimųRead More