kattegattleden.se
Bron över Genevadsån är klar - Kattegattleden
Nu är brobygget över Genevadsån klart, vilket innebär att Kattegattleden får en ännu mer kustnära och bilfri sträckning. Bron binder också ihop Gullbranna och Tönnersa naturreservat och ökar tillgängligheten för friluftslivet i de vackra naturområdena. I Genevadsån vandrar lax, havsöring, havsnejonöga och ål, men inga viktiga lekplatser eller ståndplatser finns nedströms om bron, som anlagts …