karlzons.com
Själens resa innan återfödelsen - Karlzons - Vägen till ett enklare liv
Själens resa, återfödelser och karma Jag går nu igenom en fas på åttonde trappsteget av tretton, där jag ska förstå hur själen går hand med återfödelser. Inom mig känner jag mig oroad, upprördhet och smått panikslagen där jag just nu flyr lite från verkligheten med en obegriplig, men samtidigt en road stämning av beskådning. Vi …