karlzons.com
En fråga om meditation - Karlzons - Vägen till ett enklare liv
Meditation ger ett inre lugn samt att få en bättre kontakt med sig själv och själen av välmående. Men att meditera KRÄVS en stunds avkoppling från världen. Du måste tillåta dig den stunden att koppla av och från.