karike.ba
U kandžama etno-nacionalizma — Karike.ba
Čini se da je segregacija među mladima, ali i generalno među stanovništvom Bosne i Hercegovine, postala jedna opšteprihvaćena norma koju niko nema volje ili znanja da promjeni.