kanttila.fi
RAKENNUSHISTORIALLINEN TUTKIMUS MENOSSA ( RHS)
20.12.2019 Kanttilassa toteutetaan rakennushistoriallista tutkimusta.Selvityksen tarkoituksena on koota ja havainnollistaa Kanttilan rakennushistorialliset rakentumisvaiheet ja inventoida nykytilannetta. Rakennuksen käytön historiaa tutkitaan erilaisista piirustuksista tai muista rakennuksia koskevista arkistodokumenteista. Rakennushistoriatehtävässä noudatetaan rakennushistoriaselvityksissä vakiintuneita työmenetelmiä ja käytäntöjä (kts. Museoviraston yleisohje). Selvitys perustuu tehtävän tavoitteen kannalta riittäviin arkistotutkimuksiin ja kenttätyöhön. Kenttätyössä rakennus tarkastetaan ja dokumentoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Rakennushistoriallisen tutkimuksen toteuttajaksi on