kangwalpanich.com
พลาสติกขึ้นรูป / Vacuum Forming
การขึ้นรูปพลาสติกระบบ Vacuum Forming สามารถผลิตได้โดยให้ความร้อนกับแผ่นพลาสติกและนำไปอัดขึ้นรูปตามแม่พิมพ์
kangwalpanich.com