kamuoyu.org
Kurumların siber güvenliğe ayırdığı bütçe artacak
Danışmanlık şirketi EY’nin bu yıl 21.’sini gerçekleştirdiği Küresel Bilgi Güvenliği Araştırması’na göre, üst düzey yöneticilerin yarısından fazlası siber güv…