kamenica.org.rs
Projekt izgradnje pešačkog mosta - www.kamenica.org.rs
Projekat izgradnje pešačkog mosta je realizovala grupa za samopomoć stari-starima iz Kamenice, tokom projekta „Treće doba“. Grupa je sama izabrala ideju a naš zadatak je bio da stvorimo „kontrolisane i povoljne“ usloveDetaljnije...