kamenica.org.rs
Park za sve - www.kamenica.org.rs
Projekt nastoji da doprinese unapređenju kvaliteta života osetljivih društvenih grupa kreiranjem lako dostupnih, inovativnih i inkluzivnih sadržaja koji promovišu sport i zdrave stilove života. Ideja teretana na otvorenom nije nova. Prema dostupnimDetaljnije...