kamenica.org.rs
“Kamp sa pogledom II” - www.kamenica.org.rs
Naš drugi volonterski kamp u 2016. godini realizovan je u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i sufinansiran kroz program Mladi su zakon Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Mladi volonteri iz Srbije,Detaljnije...