kalustettusijoitusasunto.net
Airbnb:n turhat varauskyselyt
Airbnb:n turhat varauskysely vievät paljon aikaa, mutta niihin on vastattava nopeasti, koska se vaikuttaa oman kohteen näkyvyyteen.