kalitipress.com
የኬኒያው ምክትል ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ በቦረና አልባሳት ደምቀው ፌስቲቫል ታደሙ
ምክትል ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ የቦረናን ባህላዊ አልባስ እና “ኦሮ” የተሰኘውን ዱላ በመያዝ የሀገሪቱ አንድ ግዛት የሆነውን ማርሳቢት ካውንቲን ጎብኝተዋል። በማርሳቢት ካውንቲ አብዛኞቹ ነዋሪዎች የቦረና ኦሮሞዎች መሆናቸው ይታወቃል። በስፍራው ሰሞኑን በተዘጋጀ ፌስቲቫል ላይ ፕሬዚዳንቱ እንዲህ አሸብርቀው ታይተዋል።