kalitipress.com
“አንዳርጋቸው የሚያደርገውን በትክክል ያውቃል” አቶ ጽጌ ሃብተማርያም የአንዳርጋቸው አባት
ግዮን፡- እንኳን ደስ አለዎት! ለዓመታት እስር ቤት እየተመላለሱ ልጅዎን አንዳርጋቸውን ይጠይቁ ነበርና ምን ተሰማዎት? አቶ ፅጌ፡- እኔ ከልጅነቴ ጀምሬ ብዙ ነገር ስላየሁ የእሱ መታሰር ቢያሳዝነኝም ያን ያህል የሚያስጨንቀኝ ግን አልነበረም ግዮን፡- እንዲያው ለመንደርደሪያ ያህል ትንሽ ስለራስዎ ቢነግሩኝ... አቶ ፅጌ፡- ደስ ይለኛል... የእናቴና የአባቴ ወገን ከአፄ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት ጀምሮ ጃንሆይ ዘመናዊ የወታደር ሥርዓት እስከሚያመጡ ድረስ የአገራችንን ዳ