kalitipress.com
በመንግሥት የደኅንነት ኃይሎች ተጠልፈው የተወሰዱና የደረሱበት ሳይታወቅ የቀየ ዜጎች ጉዳይ
በአለፉት ሃያ ሰባት ዓመታት በመንግሥት የደኅንነት ኃይሎች ተጠልፈው የተወሰዱና የደረሱበት ሳይታወቅ የቀየ የዜጎች ጉዳይ መፍትኄ እንዲሰጠው ቤተሰቦቻቸው እየጠየቁ ነው፡፡ የቤታቸው አራት ወንዶች ልጆች በሙሉ የዛሬ ሃያ አራት ዓመት በደኅንነቶች መወሰዳቸውን የገለፀች ወጣት ጠ/ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አሕመድ ጣልቃ እንዲገቡ ተማፅናለች፡፡ ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ በሰጠው ምላሽ በግል እና በቡድን የሚቀርቡ አቤቱታዎችን የማየት መብት ቢኖረንም እንደዚህ ዓይነት ጥያቄዎች እስኳሁን አ