kalendrar.hgfnynas.com
Tuula Forsius
Denna kalender uppdateras automatisk hela dygnet och visar när jag är upptagen. När det anges upptagen direkt under dagen är jag upptagen hela dagen och är inte anträffbar den dagen När jag är till…