kalendarz.fonis.pl
Maj- Kalendarz Duszpasterstwa Niesłyszących Polski
Maj- Kalendarz Duszpasterstwa Niesłyszących Polski. To była pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja. Miała ona regulować ustrój prawny.