kalendarz.fonis.pl
Luty- Kalendarz Duszpasterstwa Niesłyszących Polski
Luty- Kalendarz Duszpasterstwa Niesłyszących Polski. Adam Mickiewicz przebywając na emigracji w Paryżu w latach 1832 – 1834 napisał „Pana Tadeusza”.