kalendarz.fonis.pl
Lipiec- Kalendarz Duszpasterstwa Niesłyszących Polski
Lipiec- Kalendarz Duszpasterstwa Niesłyszących Polski.Michał Drzymała, który nie otrzymał zgody władz pruskich na budowę domu, kupił wóz cyrkowy.