kalendarz.fonis.pl
Grudzień- Kalendarz Duszpasterstwa Niesłyszących Polski
Grudzień- Kalendarz Duszpasterstwa Niesłyszących Polski. Rosja, Prusy i Austria, które dokonały rozbiorów Polski dążyły do zniszczenia tożsamości narodowej.