kalemkahveklavye.com
Bir Tiyatro Eserinin Gerçek Hayatla Sağlaması: "Nereye" | Fatih Dağdelen - KalemKahveKlavye
İzmir Devlet Tiyatrosu'nda sahneye konulan tiyatro oyunu "Nereye"ye ve çağrıştırdıklarına dair bir Fatih Dağdelen öykü / incelemesi.