kalemkahveklavye.com
Stephen Koktin'in "Stalin: İktidar Paradoksları" Serisinin İlk Cildi Türkçede - KalemKahveKlavye
Stephen Kotkin üç ciltlik büyük emek ürünü eseri "Stalin: İktidar Paradoksları" serisinin ilk cildi İletişim Yayınları etiketiyle Türkçede.