kalemkahveklavye.com
"Bülbülü Öldürmek" ABD’nin En Sevilen Romanı Seçildi - KalemKahveKlavye
Kamusal Yayın Hizmeti televizyon ağının (PBS) düzenlediği ve milyonlarca okurun katıldığı oylamanın sonuçlarına göre, Bülbülü Öldürmek ABD’nin en sevilen romanı seçildi.