kalemkahveklavye.com
Yeni Dosya İçin Açık Çağrı: “Bir Yazarla Birlikte Yol Almak: Türkiye’de Yazar-Yayıncı/Okur İlişkisi” - KalemKahveKlavye
Yazım Kılavuzu ve KalemKahveKlavye işbirliğindeki “Yazara Yatırım Yapmak veya Yazar Yetiştirmek: Türkiye’de Yazar-Yayıncı-Okur İlişkisi” dosyası için çağrı.