kalemkahveklavye.com
"Harry Potter ve Milenyum Çocukları" | SabitFikir Temmuz 2018 Sayısında - KalemKahveKlavye
SabitFikir Temmuz 2018 tarihli, 89. sayısı yayımlandı. Derginin yeni sayısının dosya yazısı Cihan Akkartal'dan: Harry Potter ve Milenyum Çocukları.