kalemkahveklavye.com
Mehmet Akif Ertaş ile Tanpınar'ı Sevmek Söyleşisi 13 Şubat'ta - KalemKahveKlavye
Bursa’da yaşayan ve üreten eğitimci-yazar Mehmet Akif Ertaş’ın Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine gerçekleştirdiği kapsamlı çalışma Tanpınar’ı Sevmek?,Akkılıç Kütüphanesi’nde Nuri Demirci’nin kolaylaştırıcılığında düzenlenen söyleşide inceleniyor.