kalemkahveklavye.com
İran Masalları Hakkında-2 | Kubilayhan Yalçın - KalemKahveKlavye
KaraKarga Yayınları'ndan çıkan İran Masalları etrafında Kalenderiler ve ilişkili konulara dair Kubilayhan Yalçın tarafından kaleme alınan kitap incelemesi.