kalemkahveklavye.com
Henrik Ibsen'in "Bir Halk Düşmanı" Olarak Portresi | İbrahim Alp Okur - KalemKahveKlavye
Tiyatro oyunu yazarı, filozof ve şair Henrik Ibsen'in yaşadığı dönemin sanatındaki rolünü ve Henrik Ibsen eserlerindeki motifleri İbrahim Alp Okur inceledi.