kalamnaama.com
ह्या तिरस्काराच्या विषाचं, हेट्रेडचं करायचं काय? - Kalamnaama
आपण साऱ्यांनी काल झोमॅटोचं तोंडभरून कौतुक केलं हे योग्यच होतं. पण ज्या इसमाने, 'एक मुसलमान माणूस मला