kalamnaama.com
अमेझॉनची आग - Kalamnaama
@सुनील गजाकोश अमेझॉन जंगल म्हणजे पृथ्वीची फुफ्फुसे होती आता ती बाद झाली. जगाला २०% प्रायवायू पुरवणा