kalamnaama.com
राजे नाही, सरदार व्हा! - Kalamnaama
राजांचं राजेपण जातं. पण सरदारांचं सरदारपण नाही. सरदार कायम सरदारच असतो. राजा बदलायचा आणि आपली वतनं ज