kajian.afahrurroji.net
Sentuhan Akhlak dalam Peradaban Islam
Kajian – Sentuhan Akhlak dalam Peradaban Islam Akhlak dalam Peradaban Islam merupakan pagar yang membatasi sekaligus pondasi yang mendasari kejayaan Islam. Akhlak masuk dalam setiap aturan ke…