kaimykkanen.fi
Haastan kuntavaaliehdokkaat hukkajahtiin - Kai Mykkänen
Haastan kuntavaaliehdokkaat hukkajahtiin. Keinot vaihtelevat kunnittain, mutta sitoumuksen tavoitteisiin voi ja pitää päästä kaikkialla, jos tahtoa riittää. Ks. www.kolmehukkaa.fi Yhdessä sitoudumme jahtiin seuraavin periaattein: 1) Lämpö: Kartoitamme vuoden sisällä jo Suomessa vireillä olevat parhaat pilotit sekä käytännöt ja käynnistämme valtuustokaudella hankkeet, joiden avulla polttamalla tuotetun lämmön tarve supistuu vähintään viidenneksellä. 2) Ravinne- ja materiaalihukka: Panostamme …