kaduk.info
Biznes głupcze, a nie wolność sumienia i poglądów.
Ewa Siedlecka z “Gazety Wyborczej” wpadła w rozpacz, a może nawet w złość. I ja się jej nie dziwię. “Kampania przeciwko Homofobii” została przecież potraktowana wyjątkowo o…