kacerezervoari.rs
Plastični rezervoari za vodu, gorivo
Plastični rezervoari vertikalni se prave na isti način kao i plastične kace, od polietilena visoke gustine, ali je razlika jer su kace otvoreni plastični rezervoari, dok vertiklani rezervoari imaju…